จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนั้น มีหลากหลายขั้นตอน มีกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่ซับซ้อน และไม่ใช่เรื่องง่ายบริษัท Interloop Solutions & Consultancy ยินดีให้คำปรึกษา ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและยื่นเรื่องต่างๆ เราพร้อมดูแลทุกขั้นตอน จนบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนอย่างสมบูรณ์

บริการ
จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
myanmar company registration icon
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)

● บริษัทเอกชนจำกัด (Limited Company)
● บริษัทมหาชนจำกัด (Public Limited Company) 

ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ กฎหมายมิได้กำหนดไว้ แต่ทุนขั้นต่ำอาจถูกกำหนดโดยหลักกฎหมายเรื่อง มูลค่าหุ้น ไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท

กฎหมายไม่ได้กำหนดทุนจัดตั้งบริษัท หากแต่ข้อยกเว้นคือ เมื่อบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (FBL) หรือได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกรณีเหล่านี้ บริษัท อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของเงินทุนขั้นต่ำ

ชาวต่างชาติสามารถเป็นผู้ประกอบการบริษัทโดยสมบูรณ์

แต่อย่างไรก็ตามหากชาวต่างชาติถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ถือว่าบริษัทนั้นเป็นนิติบุคคลต่างด้าว ซึ่งต้องดูว่าวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทเข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการของคนต่างด้าวตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่

เพื่อที่ชาวต่างชาติจะได้รับสิทธิ์เป็นผู้ประกอบการบริษัทโดยสมบูรณ์นั้น บริษัทอาจต้องสมัครโครงการดังต่อไปนี้

1) ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
2) ​ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (FBL)

● บริษัทเอกชนจำกัดต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน และไม่มีเงื่อนไขเรื่องถิ่นฐานหรือสัญชาติ
● บริษัทมหาชนจำกัดต้องมีกรรมการอย่างน้อย 5 คน

● กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole-proprietorship)
● ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership) 
● ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (Juristic Ordinary Partnership) 
● สำนักงานสาขา (Branch office) 
● สำนักงานผู้แทน (Representative office)
● สำนักงานภูมิภาค (Regional office)
● สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating Headquaters)

เราพร้อมช่วยทำลายกำแพงด้านภาษาและวัฒนธรรม

เพื่อก้าวสู่ตลาดใหม่และเติบโตไปพร้อมกับคุณ

ลูกค้าของเรา

gameloft
dhl
mk interloop
Nespresso
Logo_8
carrier-logo
calvin_klein
United technologies
tommy hilfiger
msi-logo
boldink
Cartrack Logo
ECI America
Astroberry
ENGE PLAS
skinsoul
ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์

ติดต่อเรา

ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดตามเรา
ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Our Affiliations_Logo_singapore business federation
Our Affiliations_Logo_BOI
Our Affiliations_Logo-DBD
Our Affiliations_Logo-FDA
Our Affiliations_Logo_dip
Our Affiliations_Logo-NonthaburiChamberofCommerce