iconcoporations

ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

One-Stop Service Center for BOI Application

บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) คืออะไร?

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนสำหรับคนต่างชาติมากมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงยกระดับบริษัทไทยให้มีมาตราฐานและนวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ปรับเปลี่ยนนโยบายจากการส่งเสริมกิจการตามเขตหรือนิคมอุตสาหกรรมเป็นการส่งเสริมตามประเภทกิจการซึ่งสอดคล้อง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0

โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) เป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ให้การส่งเสริมนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย BOI มุ่งเน้นให้การสนับสนุนธุรกิจที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม(Value-Added Products) การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม   และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยหวังเปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

บริษัทสัญชาติใดก็ตามที่ประกอบธุรกิจในไทย สามารถยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมได้ทั้งสิ้น หากบริษัทผ่านเงื่อนไขและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะมีสถานะเป็น “บริษัทที่ได้รับการส่งเสริม BOI” และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งตามมาด้วยสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุดนานถึง 8 ปี ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจากภาษี เช่น อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรืออนุญาตต่างชาติถือหุ้นได้ 100% เป็นต้น

กิจการที่ BOI ให้การส่งเสริม

BOI แบ่งบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมออกเป็น 8 หมวดใหญ่ ซึ่งหากธุรกิจของท่านอยู่ในหมวดที่ได้รับการส่งเสริม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมได้ค่ะ

agriculture and agricultural product icon

เกษตรกรรมและผลิตผลทางเกษตร

metal product, machinery and transport equipment icon

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

mining, ceramics and basic metals icon

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

light industry icon

อุตสาหกรรมเบา

electronic industry and electric appliances icon

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

chemicals, paper and plastic icon

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

services and public utilities icon

กิจการบริการและสาธารณูปโภค

technology and innovation development

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สิทธิประโยชน์เมื่อได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI​

dollor sign - interoop

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี​

foreign ownership icon

อนุญาตต่างชาติถือหุ้น 100%​

businesss advisory icon

อนุญาตให้จ้างช่างฝีมือ/ผู้ชํานาญการต่างชาติ​

ability to own land icon

อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน​

raw materials used in r&d icon​

ยกเว้นอากรวัตถุดิบเพื่อวิจัยพัฒนา​

tax waiver on importation of machinery​​​ icon

ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าเครื่องจักร​

โปรเจกต์ตัวอย่าง

Cartrack

ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทข้ามชาติที่ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ GPS ติดตามยานพาหนะและการขนส่ง ด้วยความต้องการที่จะขยายธุรกิจมายังประเทศไทย ทีมงาน Interloop จึงดำเนินการยื่นขอรับการส่งเสริม BOI แก่ลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการให้บริษัทสามารถถือหุ้นต่างชาติ 100% ได้ และยังสามารถใช้สิทธิ์ BOI เพื่อขอ VISA และ Work Permit จ้างงานชาวต่างชาติ รวมถึงได้สิทธิ์ยกเว้นภาษีนิติบุคคล โดยไม่ต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลถึง 5 ปีเต็ม

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน การขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ลูกค้าของเรา

gameloft
dhl
mk interloop
Nespresso
Logo_8
carrier-logo
calvin_klein
United technologies
tommy hilfiger
msi-logo
boldink
Cartrack Logo
ECI America
Astroberry
ENGE PLAS
skinsoul
ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์

ติดต่อเรา

ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดตามเรา
ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Our Affiliations_Logo_singapore business federation
Our Affiliations_Logo_BOI
Our Affiliations_Logo-DBD
Our Affiliations_Logo-FDA
Our Affiliations_Logo_dip
Our Affiliations_Logo-NonthaburiChamberofCommerce