Posts Tagged :

เปิดบริษัทประเทศจีน

Start a business in China

8 ขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีนสำหรับบริษัทต่างชาติ (ตอนที่ 2)

768 576 admin

สร้างแผนธุรกิจของคุณ เมื่อคุณเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีนแผนธุรกิจอย่างละเอียดเป็นสิ่งสำคัญ นอกเหนือจากคำอธิบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณแล้ว แผนธุรกิจของคุณควรรวมถึง ที่ตั้งของธุรกิจ…

read more
China Company Registration

8 ขั้นตอนในการเริ่มต้นการทำธุรกิจที่ประเทศจีน (ตอนที่ 1)

960 588 admin

เลือกที่ตั้งของธุรกิจ ก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจในประเทศจีน คุณจำเป็นต้องตัดสินใจก่อนว่าคุณอยากให้ธุรกิจของคุณตั้งอยู่ตรงไหน ประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ ที่กำลังเจริญเติบโต…

read more

การจดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน

993 663 admin

การจดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน  ประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ทรงอิทธิพลและมีฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงทำให้ตลาดการลงทุนในจีนได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและนักลงทุนจากทั่วโลก ดังนั้นด้วยโอกาสใหม่ของจีนที่ขึ้นแท่นเป็นประเทศมหาอำนาจ จึงเป็นแรงเสริมอันสำคัญที่มีผลต่อการเริ่มต้นทำธุรกิจในจีนของนักลงทุนและบริษัทใหม่ ๆ ที่กำลังสนใจเริ่มต้นทำธุรกิจ   …

read more

หลักคิดสำหรับการทำธุรกิจในจีนให้ประสบความสำเร็จ

994 663 admin

หลักคิด 7 ข้อ สำหรับการทำธุรกิจในจีนให้ประสบความสำเร็จ ก่อนอื่นทีมผู้บริหารระดับสูงต้องลองใช้เวลา…

read more

รูปแบบการจัดตั้งบริษัทในจีนที่นักลงทุนต้องรู้

968 726 admin

รูปแบบการจัดตั้งบริษัทในจีนที่นักลงทุนต้องรู้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก เนื่องจากมีประชากรมากกว่า…

read more
china company registration inlps

การเริ่มต้นทำธุรกิจในจีน สำหรับนักธุรกิจชาวไทย

553 311 admin

การเริ่มต้นทำธุรกิจในจีนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในสร้างธุรกิจให้เติบโต หรือเข้าสู่ตลาด Growing market เพราะจีนเป็นตลาดที่เป็นภาคการผลิตที่แท้จริง…

read more
China Company Registration Inlps

เริ่มต้นทำธุรกิจในจีน : เมื่อเลือกที่จะทำธุรกิจแบบ FICE/WFOE โมเดล

480 360 admin

การลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการรายย่อยหรือวิสาหกิจเชิงพาณิชย์ ย่อมต้องรู้จักโมเดล FICE อยู่แล้ว ซึ่ง…

read more
China Company Registration Inlps

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนในจีน

840 350 admin

การเริ่มต้นทำธุรกิจในจีนเป็นเรื่องใหญ่สำหรับนักลงทุนต่างชาติ มีหลายประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจก่อนเริ่มลงทุน ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตการทำธุรกิจ หรือกฎหมายธุรกิจเองก็ดี เพื่อให้การทำธุรกิจออกมาราบรื่นในประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำด้านการค้า…

read more
China Company Registration Inlps

ข้อดีของการจัดตั้งบริษัทที่ประเทศจีน จากข้อตกลงทางการค้าระหว่าง จีน – อเมริกา

640 420 admin

ข้อดีของการจัดตั้งบริษัทที่ประเทศจีน จากข้อตกลงทางการค้าระหว่าง จีน – อเมริกา…

read more
China Company Registration Inlps

เปิดบริษัทในจีน ทางเลือกของนักธุรกิจที่ต้องการลงทุนต่างชาติ

730 444 admin

นักลงทุนต่างชาติ เริ่มหันมามองการลงทุนที่ประเทศจีนมากขึ้น ด้วยเป็นประเทศที่ใหญ่ มีความทันสมัยของกฎระเบียบในประเทศจีน ทั้งยังความสะดวกในการเป็นเจ้าของธุรกิจ…

read more
  • 1
  • 2