การจดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน

993 663 admin

การจดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน 

ประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ทรงอิทธิพลและมีฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงทำให้ตลาดการลงทุนในจีนได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและนักลงทุนจากทั่วโลก ดังนั้นด้วยโอกาสใหม่ของจีนที่ขึ้นแท่นเป็นประเทศมหาอำนาจ จึงเป็นแรงเสริมอันสำคัญที่มีผลต่อการเริ่มต้นทำธุรกิจในจีนของนักลงทุนและบริษัทใหม่ ๆ ที่กำลังสนใจเริ่มต้นทำธุรกิจ 

 

ประเภทของบริษัทในประเทศจีน 

1.บริษัทต่างชาติ (Wholly Foreign Owned Enterprise) 

กิจการที่ต่างชาตที่ต้องกาถือหุ้น 100% สามารถประกอบธุรกรรมทางกฎหมาย จ้างพนักงานท้องถิ่น และทำธุรกรรมทางการเงินได้ โดยทางการจีนจะเป็นผู้กำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำตามลักษณะของธุรกิจที่ประกอบการ 

2. วิสาหกิจการค้าที่ลงทุนโดยต่างชาติ Sales Office 

กิจการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการด้านการส่งออก-นำเข้า ตลอดจนการกระจายสินค้าภายในประเทศจีน 

3. สำนักงานตัวแทน Representative Office 

กิจการที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทต่างชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นตัวแทนของบริษัทแม่จากต่างประเทศในการประสานงานกับทางจีน 

4. วิสาหกิจร่วมทุน Joint Venture 

กิจการที่จัดตั้งโดยนักลงทุนต่างชาติ ร่วมกับหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคลจีน โดยแบ่งออกเป็นบริษัทร่วมทุนแบบร่วมหุ้น และบริษัทร่วมทุนแบบร่วมดำเนินงาน 

 

ประเภทกิจการในประเทศจีน 

ประเทศจีนได้มีการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมประเภทอุตสาหกรรมแก่ชาวต่างชาติที่จะมาเปิดธุรกิจในประเทศจีน โดยแบ่งประเภทอุตสาหกรรมออกเป็น 4 บัญชี ดังนี้ 

  1. บัญชีส่งเสริม ธุรกิจที่ได้รับมาตรการจูงใจให้ประกอบกิจการ 
  1. บัญชีจำกัดการลงทุน ธุรกิจที่กำหนดสัดส่วนการลงทุนของผู้ประกอบการต่างชาติ 
  1. บัญชีห้าม ธุรกิจที่ไม่เปิดให้คนต่างชาติประกอบกิจการ 
  1. บัญชีอนุญาต ธุรกิจที่อนุญาตให้คนต่างชาติประกอบกิจการได้ 

 

โทร: 097-106-9113 

ไลน์ไอดี: @inlps 

เว็บไซต์: inlps.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published.