Start a business in China

8 ขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีนสำหรับบริษัทต่างชาติ (ตอนที่ 2)

768 576 admin
 1. สร้างแผนธุรกิจของคุณ

เมื่อคุณเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีนแผนธุรกิจอย่างละเอียดเป็นสิ่งสำคัญ นอกเหนือจากคำอธิบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณแล้ว แผนธุรกิจของคุณควรรวมถึง

 • ที่ตั้งของธุรกิจ
 • รายได้ที่คาดการณ์
 • จำนวนพนักงาน
 • งบประมาณ

ขี้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนกระบวนการจ้างงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของคุณด้วย ทบทวนข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้างงานกับนักกฎหมายชาวจีนและที่ปรึกษาของคุณ นอกจากนี้คุณยังอาจพิจารณาขอคำปรึกษาด้านการจ้างงานจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ของ InterLoop ซึ่งสามารถช่วยคุณวางรากฐานวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเริ่มต้นกระบวนการจ้างงานได้รวดเร็วขึ้นในขั้นตอนต่อไป

หลังจากแผนธุรกิจได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล คุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ ไม่เช่นนั้นอาจเสี่ยงต่อการถูกปรับหรือการลงโทษอื่น ๆ จากรัฐบาลจีน

 

 1. ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาด้านการตลาด

แม้ตลาดจีนจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า แต่ก็มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชาวต่างชาติ

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้บริการ PEO เพื่อจัดการธุรกิจของคุณในประเทศจีน หรือจัดตั้งบริษัทของคุณตามโครงสร้างทางกฎหมายแบบใดก็ตาม คุณจะต้องการความช่วยเหลือจากบริการให้คำปรึกษาด้านการตลาดของ InterLoop เพื่อช่วยในการวางแผนกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีน

ในฐานะที่ปรึกษา InterLoop มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือชาวต่างชาติสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีน โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเป็นอย่างดี และช่วยนำธุรกิจของคุณก้าวผ่านความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ ทีมที่ปรึกษาของ InterLoop สามารถช่วยคุณ

 • ประเมินตลาดปัจจุบัน
 • สร้างกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด
 • จัดทำแผนธุรกิจระยะยาว
 • กำหนดกลยุทธ์การจัดซื้อ
 • ทำการสำรวจผู้บริโภค

ในฐานะที่ปรึกษาระดับแนวหน้า InterLoop มีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีนและการทำธุรกิจในพื้นที่ที่คุณเลือก เช่น บุคลากรที่มีความสามารถ การเข้าถึงวัตถุดิบราคาถูก และวิธีการเจรจาทางธุรกิจ

 

 1. ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ

นักลงทุนชาวต่างชาติมือใหม่มักจะมีความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจีนเป็นพิเศษ แต่ตราบใดที่คุณดำเนินการการป้องกันอย่างถูกวิธี คุณก็สามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่มีค่าของคุณได้ โดยก่อนการดำเนินงานเอกสารอื่น ๆ คุณควรตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามนี้แล้ว

 

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ประเทศจีนไม่ยอมรับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และใช้หลักใครยื่นก่อนมีสิทธิดีกว่า (First-to-File) โดยหลังจากตรวจสอบแล้วว่าเครื่องหมายการค้าของคุณยังไม่ถูกใช้งาน คุณจะต้องทำการจดทะเบียนทันทีพร้อมกับจดทะเบียนสิทธิบัตรเป็นภาษาจีน ซึ่งหากคำขอถูกปฏิเสธคุณยังสามารถอุทธรณ์ต่อได้ ทางการจีนนั้นให้การยอมรับเครื่องหมายการค้าจาก

 • โลโก้และสัญลักษณ์ที่แยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะว่าเป็นของแบรนด์ของคุณ
 • ข้อความ การออกแบบ ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ 3 มิติ ที่เป็นเอกลักษณ์และเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
 • สีที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ สินค้า หรือบริการของคุณ

 

ติดตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

สำนักงานเครื่องหมายการค้าของจีนจะเผยแพร่คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นประจำ เพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถคัดค้านเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายกับของตนมากเกินไป คุณควรตรวจสอบเอกสารเหล่านี้และยื่นเรื่องก่อนที่จะมีการอนุมัติ

 

ทำงานร่วมกับศุลกากรจีน

หากคุณจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรการออกแบบกับศุลกากรจีน พวกเขาสามารถหยุดการนำเข้าและส่งออกสินค้าลอกเลียนแบบได้ โดยหากคุณรู้ถึงผู้ผลิตที่กระทำผิดและสถานที่ตั้งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรของจีนดำเนินการได้ง่ายขึ้น

 

จัดการกับเว็บไซต์ภาษาจีน

หลังจากจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว คุณสามารถยื่นคำร้องต่อเว็บไซต์ของจีน เช่น Alibaba Taobao และ Baidu ให้ยกเลิกการขายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ได้ ด้วยเอกสารที่ถูกต้องกระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ ตราบใดที่คุณทำตามขั้นตอนป้องกันเมื่อเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีน คุณจะสามารถรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของคุณให้ปลอดภัยได้

 

start a business as a foreigner

 

 1. ดำเนินการงานเอกสารที่เหลืออยู่

เมื่อถึงขั้นตอนนี้ในกระบวนการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีน คุณได้เลือกโครงสร้างทางกฎหมาย เขียนแผนธุรกิจ จ้างพนักงาน และยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรของคุณแล้ว ตอนนี้ได้เวลาดำเนินการงานเอกสารที่ยังเหลืออยู่

ทีมที่ปรึกษาของ InterLoop จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตลอดขั้นตอนสุดท้ายนี้ โดยสามารถช่วยคุณพิจารณา

 • การยื่นเอกสารที่คุณอาจพลาดไป
 • สิ่งที่จำเป็นสำหรับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินการ

ขั้นตอนงานเอกสารอาจทำให้คุณประหลาดใจเล็กน้อย หน่วยงานในบางพื้นที่อาจต้องการดูตัวอย่างของผลิตภัณฑ์หรือดูโรงงานของคุณ เพื่อเป็นการป้องกันความล่าช้าคุณควรจัดสรรเวลามากกว่าที่คิดในขั้นตอนนี้ (หรือทำงานร่วมกับ PEO เช่น InterLoop ตั้งแต่แรก)

 

 1. ใช้บริษัทจัดหางานเพื่อจ้างพนักงานชาวจีน

คำแนะนำทั่วไปสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีนคือให้จ้างพนักงานชาวจีนแทนชาวต่างชาติ เนื่องจากพนักงานชาวจีนจะเข้าใจตลาดท้องถิ่นได้ดีกว่า พวกเขาอาจให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อสินค้าหรือบริการของคุณได้ อีกทั้งพนักงานชาวจีนยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่คุณอาจคาดไม่ถึง

อย่างไรก็ตามพนักงานชาวจีนที่มีความสามารถมักเป็นที่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดงานปัจจุบัน จึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะได้ตัวมา เนื่องจากพวกเขาได้รับการติดต่อจากธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องด้วยข้อเสนองานที่น่าดึงดูด

สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีน จึงมักจะเหมาะสมกว่าที่จะใช้บริษัทจัดหางานในประเทศ เช่น InterLoop เพื่อจัดหาบุคลากรระดับแนวหน้าในท้องถิ่น ซึ่งทีมเจ้าหน้าที่ของ InterLoop นั้นสามารถช่วยคุณ

 • สร้างแผนการค้นหารวมถึงคำบรรยายลักษณะงาน
 • ค้นหาผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในพื้นที่
 • สัมภาษณ์และจัดทำตัวเลือกผู้สมัคร
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตัดสินใจจ้างงาน
 • จัดการงานบริหารและกฎหมายทั้งหมดที่มาพร้อมกับกระบวนการจ้างงาน
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาพนักงาน
 • จัดการเงินเดือนพนักงานและผลประโยชน์อื่น ๆ

การมีพนักงานท้องถิ่นตั้งแต่เริ่มต้นอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับแบรนด์ของคุณ และการใช้บริษัทจัดหางานของ InterLoop เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการได้ตัวพนักงานชาวจีนที่โดดเด่นมาทำงานให้กับธุรกิจของคุณอย่างรวดเร็ว

 

สรุป

การเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีนอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่ด้วยความช่วยเหลือจากการศึกษาเพียงเล็กน้อยและพันธมิตรระดับโลกอย่าง InterLoop คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับผลกำไรจากการทำธุรกิจในประเทศจีนได้อย่างรวดเร็ว หากคุณสนใจ สามารถติดต่อเรามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 097-106-9113 หรือ Line ID: @inlps

Leave a Reply

Your email address will not be published.