Inlps EOR

ทำไมถึงควรใช้บริการ Employer of Record ในไทย

848 565 admin

ทำไมถึงควรใช้บริการ EOR ในไทย

หากคุณกำลังเปิดธุรกิจใหม่ และต้องการที่จะมุ่งเน้นอยู่กับธุรกิจหลักของคุณ โดยไม่มีเวลาที่จะจัดการกับเรื่องพนักงาน ทั้งด้านเอกสาร และเรื่องการดำเนินงานทางกฎหมายต่าง ๆ ในการจ้างพนักงานของคุณ

หรือแม้แต่บริษัทของคุณอยู่ที่ต่างประเทศ แล้วคุณต้องการที่จะจ้างพนักงานที่ประเทศไทย เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย หรือเป็นการทำงานแบบ Remote working ในขณะนี้ก็มีบริการ Employer of Record (EOR) ที่จะช่วยคุณจัดการปัญหาในความยุ่งยากของการจ้างงาน

 

Employer of Record (EOR) คืออะไร

บริการ Employer of Record หรือก็คือบริการจ้างงานมืออาชีพ โดยจะมีองค์กรบุคคลที่สามที่จะช่วยคุณจ้างงาน เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลการจ้างและดูแลจัดการกับพนักงานของคุณทั้งทางด้านเอกสาร สัญญา ผลประโยชน์ของพนักงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมไปถึงการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงาน โดยพนักงานของคุณจะเป็นลูกจ้างถูกต้องตามกฎหมายได้รับสิทธิประกันสังคมและเสียภาษีเงินได้ เพื่อที่จะช่วยคุณให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับเวลา โดยบริการนี้จะแบ่งความรับผิดชอบโดยมีข้อตกลงความร่วมมือของการจ้างงาน ระหว่างนายจ้ายกับองค์กร

 

โดยทั่วไปแล้วผู้ร่วมงานมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหา สำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ในขณะที่หน่วยงานตัวกลางในการงานสามารถช่วยเหลือปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลได้ และบริษัทที่เปิดอยู่ต่างประเทศที่ต้องการจ้างแรงงานไทยทีมีค่าเงินที่ถูกกว่า หรือต้องการจ้างงานแบบไม่มีออฟฟิศ Remote Working

 

ทำไมถึงควรใช้บริการ EOR

 

  1. เข้าถึงบริการที่ดีกว่า

ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ดีกว่า หรือคุณภาพของพนักงานที่สูงกว่า บริการจ้างงานนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงบริการที่เหนือกว่า กว่าการสร้างขึ้นเอง ตัวอย่างเช่น บริษัทจัดหางานอาจจัดหาพนักงานแผนกต้อนรับที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปีให้กับคุณ ซึ่งการจะหาพนักงานที่มีประสบการณ์อาจเป็นเรื่องยาก และเสียเวลาในการค้นหาบุคคลเช่นนั้นด้วยตนเอง

การเลือกองค์กร EOR ที่ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง จะทำให้มีทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการประกันสุขภาพ การประมวลผลเงินเดือน หรือแผนการในการจัดพนักงาน

  1. อิสระในการมุ่งเน้นการทำธุรกิจ

การสรรหาพนักงาน และการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การจัดการค่าจ้าง ค่าตอบแทนของพนักงานนั้นต้องใช้เวลา และทรัพยากรของธุรกิจของคุณอย่างมาก บริการ EOR ช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นและให้คุณสามารถใช้เวลามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจของคุณได้

  1. การลดต้นทุนในการจ้างงาน

การมีผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือการมีพนักงานทรัพยากรบุคคลเต็มเวลา อาจต้องใช้เงินมากเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก การทำงานกับองค์กรบริการจ้างงานสามารถลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ ด้วยเป็นเพราะความเชี่ยวชาญการจัดการการจ้างงาน ความกว้างขวางของเครือข่าย เป็นประสิทธิภาพที่จะเข้ามาทดแทนการจ้างพนักงานทรัพยากรบุคคลเต็มเวลาได้

 

Inlps EOR

 

ทำไมถึงควรใช้บริการ EOR ที่ประเทศไทย

 

  1. จำกัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน

หากคุณเป็นบริษัท Start up หรือเพิ่งเริ่มที่จะทำธุรกิจ คุณอาจจะต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจางพนักงานทรัพยากรบุคคลมาดูแลพนักงงาน เนื่องด้วยความจำเป็นเมื่อเทียบกับกับค่าใช้จ่ายของธุรกิจคุณนั้น ยังไม่สามารถรองรับได้นั้น การใช้บริการ EOR ก็ถือเป็นการช่วยประหยัดในการจ้างพนักงาน HR แบบเต็มเวลา และสามารถได้พนักงานที่มาช่วยธุรกิจคุณโดยตรงได้อีกด้วย อีกทั้ง หากบริษัทของคุณต้องการที่จะทดลองงาน โดยยังไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดตั้งออฟฟิศ การทำงานแบบ Remote Working และใช้การองค์กรบุคคลที่สามในการดูแลการจ้างงาน ก็ช่วยตอบโจทย์ให้บริษัทคุณไม่น้อย

  1. สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานไทย

องค์กร EOR ที่ประเทศไทยจะมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายแรงานที่ไทยมากกว่าการจ้างงานผ่านองค์กรต่างประเทศ เนื่องด้วยกฎหมายแรงงานของประเทศไทยที่ซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับตลอดเวลา อีกทั้งระบบราชการของไทยที่มีความเข้มงวดในด้านเอกสาร จึงทำให้การจ้างงานให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานของไทยนั้นเป็นเรื่องยุ่งยาก ที่คุณไม่อยากเสียเวลา ดังนั้นการใช้บริการกับองค์กรจ้างงานที่มีความเชี่ยวชาญในประเทศไทยจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

  1. สัญญาจ้างเกี่ยวกับข้อตกลงกฎหมายของไทย

ดังตามหัวข้อข้างต้นที่ได้อ้างอิงไว้ การจัดการกับรัฐบาลและกระทรวงแรงงานของไทยนั้นเรียกได้ว่ามีความยุ่งยาก ในการจ้างงานนั้นจำเป็นต้องมีการทำสัญญาว่าจ้างระหว่างพนักงานและบริษัท อีกทั้งระบบประกันสังคมที่เป็นระเบียบบังคับในประเทศไทย การใช้บริการ EOR ที่ประเทศไทยจึงมีความรู้ในการร่างสัญญาเพื่อรักษาผลประโยชน์ทั้งของคุณและพนักงานให้มากที่สุด

  1. ประมวลผลเงินเดือน

บริการ EOR นั้นจะช่วยคำนวณรายได้สำหรับพนักงานของคุณ ออกใบเสร็จ และประมวลผลเงินเดือนให้แก่พนักงานของคุณได้ อีกทั้งยังเป็นผู้จัดการเอกสาร เช่น ภ.ง.ด.1 ภาษีเงินได้ หรือการหักภาษี ณ ที่จ่าย

  1. ระบบประกันสังคมของไทย

บริการ EOR จะช่วยจัดการส่งประกันสังคมรายเดือนให้แก่คุณ ช่วยดำเนินการเพิ่มพนักงานใหม่ให้กับระบบประกันสังคม ดำเนินการในเรื่องสถานพยาบาล และจัดการกับสำนักงานประกันสังคมของไทยให้คุณ อีกทั้งในกรณีที่คุณมีการเลิกจ้าง หรือสิ้นสุดการจ้างงาน บริการ EOR จะเป็นผู้ช่วยแจ้งประกันสังคมสำหรับสัญญาสิ้นสุดการจ้างงานหรือการเลิกจ้างให้แก่คุณอีกด้วย

 

สำหรับท่านใดที่สนใจใช้ระบบ Employer of Record (EOR) ในการดูแลพนักงาน สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps

โดยระบบ Employer of Record (EOR) ของเรา มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยดูแลกระบวนการจ้างงานให้ตรงกับมาตรฐานของภาครัฐ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า เมื่อใช้บริการกับเราแล้ว จะทำให้การดำเนินธุรกิจของคุณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน เพราะนี่คือบริษัทคุณภาพที่เข้าใจเรื่องการดูแลพนักงานอย่างแท้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published.