Employer of Record, Interloop service

Employer of Record คืออะไร?

520 346 admin

Employer of Record (EOR) บางครั้งอาจจะเป็นที่รู้จักกันในนาม ผู้จ้างงานท้องถิ่น หรือก็คือองค์กรบุคคลที่สามผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบการจ้างงานทั้งหมด บริการ EOR นี้เหมาะสมสำหรับบริษัทที่ไม่ต้องการจะจ้างลูกจ้างจากต่างประเทศด้วยตัวเอง องค์กรบุคคลที่สามนี้มีอีกหลายชื่อที่อาจจะคุ้นเคยได้ยินกันมาบ้าง เช่น นายจ้างท้องถิ่น ผู้ร่วมธุรกิจท้องถิ่น เป็นต้น หากแต่ทั้งหมดล้วนเป็นบริการ EOR เหมือนกันทั้งสิ้น

 

ทำไมถึงต้องใช้บริการ Employer of Record?

เหตุผลที่คุณต้องเลือกใช้บริการ Employer of Record นั้นเพื่อจะข้ามปัญหาด้านกฎระเบียบที่ยุ่งยาก และค่าใช้จ่ายที่สูงในการจ้างพนักงานในสถานที่ห่างไกล เกือบแทบทุกประเทศ หรือในแต่ละรัฐแต่ละภูมิภาค จะมีข้อกำหนดการจ้างงาน ข้อกำหนดเงินเดือน และใบอนุญาตการทำงานสำหรับบริษัทที่ไม่ได้มีการตั้งในถิ่นฐานนั้น ๆ ความยุ่งยากของการทำตามข้อบังคับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายธุรกิจข้ามพรมแดนของคุณอยู่ก็ได้

สำหรับบริษัทใหญ่ที่มีเงินทุน และมีบุคลากรที่เพียงพอในการจัดการเอกสารตามข้อบังคับเหล่านี้ได้ การจ้างงานต่างประเทศโดยตรงนั้นก็เหมาะสม แต่ถ้าหากคุณเป็นบริษัทใหม่ที่เพิ่งเริ่มก่อตั้ง เพิ่งริเริ่มขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ หรือเป็นบริษัทเล็กที่มีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรบุคคล บริการ EOR ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ใช่

โดยปกติแล้ว Employer of Record เป็นทางเลือกหลักของบริษัทที่ต้องการจ้างงานในต่างประเทศ ซึ่งบริการ EOR นี้เหมาะกับบริษัททุกขนาด ด้วยประสิทธิภาพที่เทียบเท่ากับการจ้างงานในต่างประเทศโดยตรง และระบบการทำงานที่เป็นไปตามกฎหมายเจ้าบ้าน ไม่มีความเสี่ยงในการหลีกเลี่ยงกฎหมายใด ๆ ดังนั้น EOR จึงถือเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ที่มีอยู่ในทุกประเทศ

 

Employer of Record คืออะไร?

คำจำกัดความที่ง่ายที่สุดของ EOR คือหน่วยงานท้องถิ่นของบุคคลที่สาม ซึ่งถูกวางไว้เป็นสื่อ โดยมี EOR เป็นตัวกลางในความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง องค์กรบุคคลที่สามที่มีบริการ EOR จะเข้ามาดูแลและวางระบบจ้างงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของทางกฎหมาย ของการจ้างงานและการจ่ายเงินเดือน โดยองค์กรบุคคลที่สามจะไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการทำงานอย่างวันต่อวัน

ส่วนสำคัญของบริการ EOR คือ การเป็นนายจ้างที่ดูแลการลงทะเบียนสำหรับคนงาน แต่ไม่มีบทบาทการกำกับดูแลหรือการจัดการใด ๆ ในเรื่องการทำงานที่สำคัญ อีกทั้งไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องค่าตอบแทน ตำแหน่งหน้าที่ หรือการเลิกจ้างได้

หน้าที่หลักของ Employer of Record คือ

  • ดูแลจัดการเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทำงานทั้งหมดให้กับพนักงาน เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีความล่าช้าหรือกรณีวีซ่าไม่ผ่าน
  • จัดทำเอกสารประกอบในการลงทะเบียนของลูกจ้างสำหรับจัดการเรื่องเงินเดือนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของประเทศนั้น ๆ
  • ดำเนินการเอกสารให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานของประเทศท้องถิ่น ทั้งด้านสัญญา และการคุ้มครองแรงงาน
  • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่นายจ้างถึงรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการเลิกจ้าง รวมทั้งจ่ายเงินชดเชย
  • เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างพนักงานและหน่วยงานราชการ

 

ประวัติความเป็นมาของ Employer of Record

EOR ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เมื่อธุรกิจทั่วโลกได้กระจายตัวสามารถเข้าถึงกันและกันได้มากขึ้น ในระยะเวลาการดำเนินการทำงานต่าง ๆ ที่เคยต้องใช้เวลาหลายปีนั้นสั้นลง กลายเป็นเพียงหนึ่งปี ทำให้การเชื่อมต่อที่ถึงกัน ขาดการป้องกัน จึงเกิดเป็นความต้องการสำหรับการจ้างงานในท้องถิ่น บริษัทต่าง ๆ จึงเริ่มสำรวจทางเลือกเพิ่มเติม เช่น การจ้างทนายความตรวจคนเข้าเมืองและหาพันธมิตรธุรกิจในท้องถิ่นเพื่อลดปัญหาด้านกฎระเบียบ อีกทั้งยังหาช่องทางที่สามารถจ้างงานในท้องถิ่นได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งรูปแบบของ EOR นี้เองที่เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทางธุรกิจที่ทันสมัย เพื่อให้บริษัทต่าง ๆ เข้าสู่ตลาดใหม่ได้อย่างรวดเร็วและสามารถปรับใช้แรงงานตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประโยชน์ของการใช้บริการ Employer of Record

Employer of Record มีประโยชน์ที่มากมาย โดยจะเหมาะสมที่สุดกับบริษัทที่ต้องการทำธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่าย ความซับซ้อนและความเสี่ยงในการปฏิบัตินั้นเป็นไปตามแนวทางของการจ้างงานในท้องถิ่น ไม่จำเป็นต้องประสานงานกับท้องถิ่น โดย EOR จะเป็นผู้จัดการให้ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่กระบวนการนิติบุคคล จ่ายเงินเดือนการจ้างงาน และจัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเข้าเมืองในประเทศเจ้าบ้าน เป็นตัวกลางระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง อีกทั้งยังมีระบบเครือข่ายและความเชี่ยวชาญ ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการทั้งหมดจะถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

 

 

อนาคตของการจ้างงานระหว่างประเทศโดยใช้ Employer of Record

ประโยชน์ของการใช้ EOR ในการจ้างงานระหว่างประเทศจะเห็นได้ชัดเมื่อบริษัทพิจารณาการจำกัดต้นทุนและเวลา ตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการ EOR และเนื่องจากมีหลายประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการเข้าเมืองและจ้างงาน เพื่อที่จะป้องกันการละเมิดและการหลีกเลี่ยงภาษี บริษัทต่าง ๆ จึงต้องหาวิธีที่ง่ายและถูกต้องที่จะทำธุรกิจในต่างประเทศ EOR จึงกลายเป็นกลยุทธ์หลักในการจ้างงานสำหรับบริษัท และจะยิ่งมีความนิยมมากขึ้นในอนาคต

สำหรับท่านใดที่สนใจใช้ระบบ Employer of Record (EOR) ในการดูแลพนักงาน หรือจ้างงานข้ามประเทศ ท่านสามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท Interloop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps

โดยระบบ Employer of Record (EOR) ของเรา สามารถช่วยดูแลกระบวนการจ้างงานให้ตรงกับมาตรฐานของภาครัฐ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า เมื่อใช้บริการกับเราแล้ว จะทำให้การดำเนินธุรกิจของคุณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน เพราะนี่คือบริษัทคุณภาพที่เข้าใจเรื่องการดูแลพนักงานอย่างแท้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published.