Inlps Singapore financial hub

ศูนย์กลางทางการเงิน : สิงคโปร์

922 519 admin

ศูนย์กลางทางการเงิน สิงคโปร์

สิงคโปร์ประกอบด้วยเกาะที่มีลักษณะเป็นเกาะสูงกว่า 63 เกาะ ซึ่งได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจที่เฟื่องฟู สิงคโปร์ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสี่เสือแห่งเอเชีย และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเทคโนโลยีและการเงินของโลกพร้อมกับเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของเอเชีย

สิงคโปร์เป็นที่ตั้งของคนมากกว่าห้าล้านคน และมีภาษาราชการ 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ มาเลย์ จีน และทมิฬ สกุลเงินอย่างเป็นทางการคือดอลลาร์สิงคโปร์ เมืองนี้มีโอกาสจำนวนมากเพื่อให้นักท่องเที่ยวธุรกิจ และชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวอาศัย และลงทุนทำธุรกิจ จึงไม่น่าแปลกใจที่ปัจจัยต่าง ๆ จะทำให้สิงคโปร์พัฒนาอย่างก้าวกระโดด จนเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกได้ในระยะเวลาเพียงไม่นาน

 

ศูนย์กลางทางการเงินคืออะไร

ศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub / Financial Center) หมายถึง เมืองที่มีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์สถาบันการเงินชั้นนำ เป็นตลาดหุ้นที่มีชื่อเสียง มีความหนาแน่นของธนาคารของรัฐและเอกชน และประกอบไปด้วยบริษัทการค้าและประกันภัย นอกจากนี้เมืองเหล่านี้ยังมีโครงสร้างพื้นฐานชั้นหนึ่ง รวมทั้งการสื่อสาร ระบบการค้า ระบบกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่โปร่งใสและเสียงที่ได้รับการสนับสนุนโดยระบบการเมืองที่มั่นคง เมืองดังกล่าวเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับมืออาชีพเนื่องจากมีมาตรฐานความเป็นอยู่สูง ที่เสนอมาพร้อมกับโอกาสในการเติบโต

 

ประเทศสิงคโปร์ กับความเป็นศูนย์กลางทางการเงิน

จากมุมมองทางธุรกิจความน่าดึงดูดของสิงคโปร์ตั้งอยู่ในกรอบกฎหมายที่โปร่งใส พร้อมเสียงที่เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมือง สิงคโปร์ที่เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นหนึ่งในสี่เสือของเอเชีย และได้จัดตั้งตัวเองเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญ

สิงคโปร์มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแม้จะมีข้อจำกัดของที่ดินและทรัพยากรมากมาย แต่สิงคโปร์ก็ยังมีความหลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เคมี วิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ การกลั่นปิโตรเลียม วิศวกรรมเครื่องกล และอิเล็กทรอนิกส์ สิงคโปร์มีตลาดทุน และการประกัน เป็นผู้นำการบริหารความมั่งคั่งตลาด มีพนักงานที่มีระเบียบวินัยและมีประสิทธิภาพ โดยครึ่งหนึ่งของประชากรประกอบด้วยชาวจีน อังกฤษ อินเดีย และมาเลย์

 

ทำไมสิงคโปร์ถึงได้เป็นศูนย์กลางทางการเงิน

ทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบ

หนึ่งในสี่เสือแห่งเอเชียดั้งเดิมสิงคโปร์เสนอการเข้าถึงนักลงทุนต่างประเทศสู่ตลาดเอเชียขนาดมหึมาภายในระยะเวลาบิน 7 ชั่วโมง ตั้งอยู่เชิงกลยุทธ์เพื่อให้บริการเอเชียแปซิฟิกมีโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจขั้นสูงการเชื่อมต่อทั่วโลกและการเชื่อมโยงการค้าทั่วโลก

เศรษฐกิจ

สิงคโปร์ยังคงเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AAA ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่งรวมถึงการลงทุนที่น่าสนใจ ในหมู่พวกเขามีพนักงานที่พูดภาษาอังกฤษ และมีโครงสร้างทางภาษีต่ำ ทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคง และปราศจากการคอร์รัปชัน อ้างอิงจากการศึกษาของ PwC บนพื้นฐานของข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจกลุ่มเกาะในเอเชียติดอันดับ 1 ใน 3 ของเมืองที่ดีที่สุดในโลก

เทคโนโลยี

สิงคโปร์ได้รับการยกย่องว่าเป็น “Tech-Ready Nation” ที่สุดในขณะนี้ ประเทศสิงคโปร์ได้นำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ ทั้งยังนำเทคโนโลยีมาใช้ในโดเมนการเงิน ในทางกลับกันตลาดการเงินก็เต็มไปด้วยบริการ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล UX ข้อมูลขนาดใหญ่ การเรียนรู้ของเครื่องจักร Gamification ซึ่งเป็นต้นตัวแทนของศูนย์กลาง FinTech ของสิงคโปร์ คอยระบุการจัดการการลงทุน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งเป็นผู้มุ่งเน้นด้านนวัตกรรม

Inlps Singapore financial hub

กลยุทธ์ทางธุรกิจของสิงคโปร์เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการเงิน

อนาคตสำหรับภาคการเงินเป็นสิ่งที่ดี การเติบโตของเอเชียยังคงแข็งแกร่งโดยได้แรงหนุนจากชนชั้นกลางที่เติบโตขึ้น จากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะสร้างความต้องการทางการเงินและโซลูชั่นการบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตามเอเชียนั้นได้นำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการผลิต และส่งมอบบริการทางการเงิน ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ภาคการเงินของสิงคโปร์จะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและแข่งขันได้ โดยสิงคโปร์ได้มีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะปรับให้ประเทศกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงิน

  • ศูนย์กลางการบริหารความมั่งคั่งระดับสากล Monetary Authority of Singapore (MAS) กำลังทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมในการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารความมั่งคั่ง และสร้างเครือข่ายความสามารถของสิงคโปร์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อจัดหาทางแก้ปัญหา และที่ปรึกษาที่มีคุณภาพสูงที่ครอบคลุม
  • ศูนย์กลางแห่งเอเชียสำหรับการจัดการกองทุนและการประสานงาน MAS ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมการจัดการกองทุนภายนอก เพื่อยืดความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ในสิงคโปร์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น MAS ยังทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการกระจายตัวของกองทุนในระดับภูมิภาค ผ่านกรอบการทำงานของบริษัทเป็นตัวแปรสิงคโปร์
  • การค้นพบ Global Forex Price และศูนย์สภาพคล่องในเขตเวลาเอเชีย ปัจจุบันสิงคโปร์เป็นศูนย์ FX ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ด้วยคาดว่าจะดึงดูดส่วนแบ่งการลงทุนทั่วโลกที่มีขนาดใหญ่ขึ้น MAS จะสนับสนุนให้ผู้เล่น FX รายสำคัญยึดการจับคู่และเครื่องมือกำหนดราคาไว้ที่นี่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตลาดได้รับประโยชน์จากสภาพคล่องที่ดีขึ้น
นวัตกรรมและการควบคุม

สิงคโปร์ได้มีระบบการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม industry transformation map (ITM) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนวัตกรรมที่แพร่หลายในภาคการเงินและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาส

  • เพิ่มความสนับสนุนสถาบันการเงิน เพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อนวัตกรรม FinTech ผ่าน Application Programming Interfaces
  • ร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อสร้างสาธารณูปโภคส่วนกลาง เช่น การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เงินดิจิทัล และ เช็คอิเล็กทรอนิกส์
  • อำนวยความสะดวกและลงทุนในการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาหาหนทางใหม่รวมถึงการใช้เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจาย สำหรับการชำระเงินระหว่างธนาคาร และการเงินทางการค้า
  • ขยายเครือข่ายข้อตกลงความร่วมมือข้ามพรมแดนกับศูนย์ FinTech ที่สำคัญอื่น ๆ เพื่อช่วยให้สิงคโปร์เติบโตขึ้น เพื่อเป็นฐานสำหรับการก่อตั้งบริษัท FinTech ในต่างประเทศ และ ใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันการเงินง่ายขึ้น

เมื่อคำนึงถึงปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ชัดว่าทำไมสิงคโปร์จึงถูกขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลก ด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่วางมาอย่างถี่ถ้วนแล้วนั้นจะช่วยให้บริษัทในเอเชียหลายล้านแห่งที่อยู่ภายใต้การธนาคาร สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่าย ประเทศสิงคโปร์จึงนับได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินอย่างแท้จริง สำหรับท่านใดที่สนใจจัดตั้งบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์

สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญชาวสิงคโปร์ ที่จะให้คำปรึกษากับธุรกิจของท่านฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published.