ศูนย์กลางทางการเงิน สิงคโปร์

1000 630 admin

ศูนย์กลางทางการเงิน สิงคโปร์

 

 

สิงคโปร์ประกอบด้วยเกาะที่มีลักษณะเป็นเกาะสูงกว่า 63 เกาะ ซึ่งได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจที่เฟื่องฟู สิงคโปร์ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสี่เสือแห่งเอเชีย และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเทคโนโลยีและการเงินของโลกพร้อมกับเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของเอเชีย

สิงคโปร์เป็นที่ตั้งของคนมากกว่าห้าล้านคน และมีภาษาราชการ 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ มาเลย์ จีน และทมิฬ อีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวอาศัย จึงทำให้สิงคโปร์พัฒนาอย่างก้าวกระโดด จนเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกได้ในระยะเวลาเพียงไม่นาน

 

ศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub / Financial Center)

เมืองที่มีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์สถาบันการเงินชั้นนำ ตลาดหุ้นที่มีชื่อเสียง มีความหนาแน่นของธนาคารของรัฐและเอกชน และประกอบไปด้วยบริษัทการค้าและประกันภัย นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างพื้นฐานชั้นหนึ่ง รวมทั้งการสื่อสาร ระบบการค้า ระบบกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่โปร่งใสและเสียงที่ได้รับการสนับสนุนโดยระบบการเมืองที่มั่นคง สิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับมืออาชีพเนื่องจากมีมาตรฐานความเป็นอยู่สูง ที่เสนอมาพร้อมกับโอกาสในการเติบโต

จากมุมมองทางธุรกิจความน่าดึงดูดของสิงคโปร์ตั้งอยู่ในกรอบกฎหมายที่โปร่งใส พร้อมเสียงที่เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมือง สิงคโปร์ที่เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นหนึ่งในสี่เสือของเอเชีย และได้จัดตั้งตัวเองเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญ

สิงคโปร์มีความหลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เคมี วิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ การกลั่นปิโตรเลียม วิศวกรรมเครื่องกล และอิเล็กทรอนิกส์ สิงคโปร์มีตลาดทุน และการประกัน เป็นผู้นำการบริหารความมั่งคั่งตลาด มีพนักงานที่มีระเบียบวินัยและมีประสิทธิภาพ โดยครึ่งหนึ่งของประชากรประกอบด้วยชาวจีน อังกฤษ อินเดีย และมาเลย์

สิงคโปร์ได้รับการยกย่องว่าเป็น “Tech-Ready Nation” ที่สุด ประเทศสิงคโปร์ได้นำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ ทั้งยังนำเทคโนโลยีมาใช้ในโดเมนการเงิน ในทางกลับกันตลาดการเงินก็เต็มไปด้วยบริการ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล UX ข้อมูลขนาดใหญ่ การเรียนรู้ของเครื่องจักร Gamification ซึ่งเป็นต้นตัวแทนของศูนย์กลาง FinTech ของสิงคโปร์ คอยระบุการจัดการการลงทุน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งเป็นผู้มุ่งเน้นด้านนวัตกรรม

 

กลยุทธ์ทางธุรกิจของสิงคโปร์เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการเงิน

Monetary Authority of Singapore (MAS) ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมในการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารความมั่งคั่ง และสร้างเครือข่ายความสามารถของสิงคโปร์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อจัดหาทางแก้ปัญหา และที่ปรึกษาที่มีคุณภาพสูงที่ครอบคลุม ทั้งยังร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อสร้างสาธารณูปโภคส่วนกลาง เช่น การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เงินดิจิทัล และ เช็คอิเล็กทรอนิกส์

 

โทร: 097-106-9113

ไลน์ไอดี: @inlps

เว็บไซต์: inlps.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.