การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ผ่านระบบ Employer of Record (EOR)

853 480 admin

ด้วยโลกแห่งเทคโนโลยี ทำให้การสื่อสารไร้พรมแดนมากขึ้น ทำให้มีการลงทุนกับต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ธุรกิจระหว่างประเทศเจริญมากยิ่งขึ้น การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนั้นมีหลายวิธีมาก และไม่ว่าบริษัทของคุณจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ การเข้าไปลงทุนในตลาดต่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องที่ควรทำและเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง เพราะคุณจะต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ มีเงินทุน มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีด้วย เพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จัก และเป็นการเปิดโลกให้คุณได้เข้าถึงแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น และวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศมีหลายรูปแบบมาก ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกแบบไหน  โดยรูปแบบการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศที่นิยมกัน คือ การส่งออก (Export) เป็นการส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศ จะผ่านคนกลางหรือส่งออกเองก็ได้ วิธีนี้ใช้เงินลงทุนต่ำ และก็สามารถเลิกส่งออกได้ง่ายถ้าได้กำไรไม่ดี แต่ต้องเลือกสินค้าที่จะส่งออกด้วย เพราะบางประเทศก็มีการกีดกันทางการค้าและมีกฎหมายทางการค้าที่ค่อนข้างเข้มงวดด้วย  และยังมีการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศที่เรารู้จักกันดี นั่นคือ แฟรนไชส์ เป็นการใช้ใบอนุญาตของการค้าปลีกและบริการ โดยคนที่รับแฟรนไชส์มาทำต้องทำตามแนวปฏิบัติที่ผู้ให้สัมปทานกำหนดไว้เพื่อคงเอกลักษณ์ของแบรนด์นั้น ๆ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับการที่คุณจะทดลองตลาดก่อนเข้าไปทำเองหรือกิจการที่มีเงินลงทุนไม่มากพอ และยังมีรูปแบบอื่นอีก อย่าง Joint Venture นี่คือการร่วมทุนของ 2 บริษัทที่มีกิจการใกล้เคียงกัน เพราะว่าในบางประเทศไม่สามารถเข้าไปตั้งโรงงานในการผลิตได้ จึงต้องใช้รูปแบบนี้ในการเข้าไปยังตลาดต่างประเทศ และการร่วมทุนของบริษัทที่เอื้อประโยชน์ในกิจการกัน จะทำให้คู่แข่งของทั้งสองบริษัทหายไปด้วย และสิ่งสำคัญ คือ การได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ทำให้คุณสามารถเรียนรู้ตัวตนของคนในประเทศนั้นได้  เราจะเห็นได้ว่ามีหลายวิธีมากที่ทำให้เราสามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้

อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะเราจะต้องมีทั้งงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางธุรกิจมากมาย และหากคุณยังไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงทุนแบบเต็มรูปแบบ เพราะไม่แน่ใจว่าลงทุนไปแล้วจะสำเร็จหรือไม่ อยากที่จะทดลองตลาดก่อน ให้คุณลองใช้ระบบ  EOR Market Entry  เป็นการจ้างคนในประเทศนั้นทำการตลาดก่อน เพื่อทดลองดูว่า มันจะเหมาะสมกับประเทศนั้นหรือไม่

โดยระบบ EOR Market Entry  จะเน้นที่การดูแลจัดการทรัพยากรบุคคล ช่วยดูแลตั้งแต่การสรรหาพนักงานเข้ามาทำงานในบริษัทของคุณ ไม่วาจะเรื่องการรับสมัครและคัดเลือกคนเข้าทำงาน ในทุกการทำงานจะมีการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานอยู่แล้ว ระบบนี้จะช่วยคัดกรองคนเข้าทำงานให้คุณได้ และเมื่อคัดกรองคนได้แล้วจะมีการจัดเตรียมสัญญาการจ้างงานไว้ด้วย นอกจากจะดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรก นั่นคือ การสรรหาคนเข้าทำงานแล้ว ยังดูแลในเรื่องของการจ่ายเงินเดือนด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้านบัญชี  การยื่นภาษี และงานด้านประกันสังคมและสวัสดิการต่างๆด้วย ที่คุณสามารถวางใจได้เลยว่า เมื่อใช้บริการในระบบนี้จะสามารถตอบโจทย์ให้คุณได้อย่างครอบคลุมที่สุด และที่สำคัญระบบ EOR Market Entry  ยังคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วย ทำให้พนักงานของคุณทำงานได้อย่างสบายใจ และตัวคุณเองก็ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของพนักงานชาวต่างชาติด้วย ช่วยให้คุณเข้าใจถึงตัวตนของพวกเขามากที่สุด ซึ่งจะเป็นรากฐานให้คุณสามารถลงทุนทำธุรกิจแบบเข้าถึงมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการอบรมพนักงานให้เข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร ช่วยให้พนักงานทำความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร และทำให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน สามารถเรียนรู้เรื่องความต่างของวัฒนธรรมได้ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกับพนักงานอื่นๆ และยังทำให้เราสามารถขยายธุรกิจไปต่างประเทศแบบช้าๆ แต่มีรากฐานที่มั่นคงได้แน่นอน

เพราะนั้นจะเห็นได้ว่า ระบบ EOR Market Entry  เป็นมากกว่าระบบที่คัดคนเข้าทำงานในบริษัทต่างประเทศ แต่เป็นเหมือนการวางรากฐานทางธุรกิจโดยใช้บุคลากรที่มีความรักในองค์กรและทำงานด้วยความสบายใจ ซึ่งเรื่องของบุคลากรนี้คือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ธุรกิจเติบโตได้ในต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ระบบใดหรือการลงทุนแบบไหนทางธุรกิจ ขอให้คุณศึกษารายละเอียดให้ดีเสียก่อน เพราะว่าทุกอย่างย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าคุณจะกำจัดข้อเสียที่เจอให้น้อยลงไปได้อย่างไร เรื่องนี้คุณต้องเรียนรู้ด้วยตนเองจากการใช้ระบบนี้

สำหรับท่านใดที่สนใจที่บริการ EOR Market Entry สามารถติดต่อได้ที่บริษัท  InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd.  หรือโทรมาที่หมายเลข 097-106-9113 ID Line : @inlps ซึ่งบริการ EOR Market Entry ของเรา ดำเนินการตรงกับมาตรฐานของภาครัฐ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น เมื่อใช้บริการกับเรา รับรองว่าสามารถทำให้คุณวางแผนการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.