ความแตกต่างระหว่าง Employer of Record กับ Staffing Agency

1024 716 admin

ความแตกต่างระหว่าง Employer of Record กับ Staffing Agency

เศรษฐกิจโลกวันนี้ก็เหมือนกับการเปิดหนังสือ มีหลายประเด็นที่จะต้องค้นคว้าหรือหาข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้การตั้งบริษัทใหม่ของนักลงทุนอาจจะมีข้อจำกัด ในการนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งนอกจากแผนธุรกิจและขั้นตอนการทำงานที่อาจจะเป็นอุปสรรคในช่วงเริ่มต้นแล้ว การฟอร์มบริษัท และการบริหารจัดการภายในองค์กร หรือ Back Office อาจจะเป็นข้อจำกัดที่สิ้นเปลืองเงินและเวลา หากบริษัทไม่มีแผนรองรับ โดยเฉพาะการใช้บริการ Outsource ที่อาจจะเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับบริษัท

เพราะฉะนั้นวันนี้มาดูกันว่า บริการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือในด้าน HR ตลอดจนการจ่ายเงินเดือน ระบบภาษีต่างๆ ตลอดจนการจัดหาพนักงานใหม่ มีอะไรบ้าง แล้ว Employer of Record กับ Staffing Agency มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง? ผู้ประกอบการควรจะตัดสินใจเลือกบริการอย่างไร บทความนี้จะครอบคลุมการให้คำนิยามและอธิบายความหมายของบริการ Employer of Record services (EOR)

โดยทั่วไปนักลงทุนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเกี่ยวกับบริการ Employer of Record services มากเท่ากับ Staffing services ซึ่งทั้ง 2 บริการนี้แม้จะทำธุรกิจคล้ายกัน แต่มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร โดยลักษณะของ Employer of Record จะมีความเฉพาะตัวมากกว่า ในขอบเขตการทำงานและความรับผิดชอบต่าง ๆ

 

Employer of Record

Employer of Record หรือ EOR เป็นบริการที่รับผิดชอบการบริหารทั้งหมด ทั้งการจัดทำบัญชีเงินเดือน การดูแลการจ่ายภาษี การบริหารด้านทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร รวมถึงมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหาคนเข้าทำงาน ซึ่งจะต้องตรวจสอบประวัติ และการตรวจหาสารเสพติดด้วย

เพราะฉะนั้นโดยสรุป EOR จะรับผิดชอบทั้งสิทธิประโยชน์ของพนักงาน การทดลองงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาระหว่างนายจ้างและลูกจ้างด้วย

Staffing Agency

ขณะที่ Staffing Agency จะทำหน้าที่แค่จัดหาบุคคลเข้าทำงานในบริษัท ตามความต้องการของนายจ้าง หรือทำหน้าที่เป็น Recruiters ดูแลเฉพาะส่วนการจัดหาพนักงานใหม่เท่านั้น เมื่อจัดหาคนได้เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ Staffing Agency ดังนั้นจึงถือว่าเป็นงานชั่วคราว
อย่างไรก็ตามการจ้างเฉพาะการ Recruit คนเข้าทำงาน อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่แพง เนื่องจากเป็นการจ้างแบบครั้งคราว ซึ่งการรับสมัครงานส่วนใหญ่จะไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์ นอกจากเวลาการพักร้อน (vacation time)

กฎหรือข้อบังคับ

การทำงานของ EOR นั้น จะจัดการบริหารทั้งหมด เช่น การจ่ายเงินเดือนพนักงาน การจัดการด้านภาษี ทั้งการหักและการยื่นภาษี นอกจากนี้ EOR จะตรวจสอบหรือสกรีนพนักงานใหม่ โดยจะต้องตรวจสอบประวัติและการตรวจหาสารเสพติด รวมถึงงานด้าน Human Resources สิทธิประโยชน์ของพนักงานตลอดการทำงาน แตกต่างกับ Staffing Agency ที่ทำหน้าที่ชั่วคราวคือ จัดหาคนเท่านั้น

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง EOR จะได้รับคือ ทำให้บริษัทประหยัดทั้งเงินและเวลา เนื่องจากบริการ EOR จะดูแลทั้งในด้าน HR และการจ่ายเงินเดือน ดังนั้นการใช้บริการรูปแบบใหม่นี้ จะทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถจัดการได้สะดวกและรวดเร็ว ขณะเดียวกันหากลูกค้าใช้บริการ Staffing agencies ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ EOR ซึ่งมีประวัติหรือฐานข้อมูลอยู่แล้ว จะทำให้ลูกค้าอบอุ่นใจ จากความสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

การดำเนินธุรกิจในแต่ละวันจะเป็นไปอย่างปกติ โดยจะแบ่งส่วนความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดย EOR ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำหน้าธุรกิจของลูกค้า เพราะฉะนั้นการดำเนินการทำธุรกิจก็จะเป็นอย่างต่อเนื่อง และยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทผู้ว่าจ้าง  ในขณะที่การจัดการหลังบ้าน หรือในการจัดการด้าน behind-the-scenes เป็นหน้าที่การจัดการของ EOR

ในภาพรวม ลูกค้ามีหน้าที่บริหารจัดการพนักงาน รักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงระเบียบของบริษัทต่างๆ ขณะที่ EOR จะรับผิดชอบระบบบริหารจัดการคน ซึ่งจะทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้สะดวกขึ้น และบริการนี้จะช่วยลดความปวดหัวของฝ่าย HR จากการต้องติดตามกฎหมายฉบับแก้ไข ทั้งกฎหมายแรงงาน กฎหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การตั้งบริษัทนิติบุคคล หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและประเภทธุรกิจของบริษัท

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Staffing Agency จะมีสัญญาแบบตามใจหรือไม่มีมาตรฐาน เพราะฉะนั้นลูกจ้างที่ทาง Staffing Agency จัดหามานั้น อาจจะเกิดการบอกเลิกสัญญาได้ง่าย ในขณะที่ EOR จะดูแลการการจัดหาคนเข้าทำงานโดยใช้ระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายแรงงาน ตลอดจนการบริหารด้านการจ่ายเงินเดือนและระบบภาษี และการให้สิทธิประโยชน์พนักงานตามกฎหมายการดูแลลูกจ้างหรือกฎหมายแรงงาน

แล้วควรจะใช้บริการไหนดี?

การเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ ส่วนใหญ่ยังคงไม่มีแผนก HR แผนกการดูแลสิทธิประโยชน์พนักงงาน หรือการจัดหาคน เพราะฉะนั้น EOR จึงเป็นโซลูชั่นการจ้างงานที่โฟกัสเรื่องหลังบ้าน หรือ back office เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นทางเลือกที่ดี แม้ว่าจะไม่ใช่ธุรกิจที่ทำเงินให้กับบริษัท แต่เป็นธุรกิจสำคัญที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น หรือเป็นหน่วยสนับสนุนที่ช่วยให้บริษัทเติบโต สร้างกำไรหรือผลประกอบการในอนาคตได้ตามแผน

แม้ว่าบริการ EOR และ Staffing Agency จะแตกต่างกัน แต่ลักษณะที่เหมือนกันของ EOR กับ staffing agency คือเป็นการจัดการทั่วไปที่ทำให้บริษัทคุณประสบความสำเร็จได้

 

สุดท้ายสำหรับบริษัทที่สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม หรืออยู่ระหว่างการตั้งบริษัทใหม่ โซลูชั่น EOR ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจที่ประหยัดทั้งเวลาและขั้นตอนการทำงานในส่วนหลังบ้าน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบ Employer of Record (EOR) ในการดูแลพนักงาน หรือจ้างงานข้ามประเทศได้เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่บริษัท Interloop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps

Leave a Reply

Your email address will not be published.