ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเวียดนาม

1024 626 admin

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเวียดนามสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทในเวียดนาม

เวียดนามเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) นอกจากการพัฒนาเมืองแล้ว ยังเป็นประเทศที่มีธรรมชาติอันสวยงาม มีแนวชายหาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเด่นเป็นเอกลักษณ์ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจึงมาจากฐานผู้บริโภคที่หลากหลาย ตามความนิยมของการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้แล้วในด้านการลงทุน กฎหมายธุรกิจเวียดนามค่อนข้างเอื้อต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ สังเกตได้จากให้สิทธิประโยชน์การลงทุน สิทธิประโยชน์ด้านภาษี โดยกำหนดภาษีนิติบุคคล (CIT) ในอัตราที่ต่ำ หรือประมาณ 17% เท่านั้น รวมถึงกฎหมายยังอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นในบริษัทได้ 100%

ไม่ต้องกังวลไป คุณสามารถติดต่อเราได้ เพราะ InterLoop Solutions & Consultancy เราจะให้ข้อมูลที่นักลงทุนควรรู้ ตลอดจนให้บริการนักลงทุนที่ฝันอยากจะเปิดบริษัทในเวียดดนาม ให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเวียดนามได้จริงๆ โดยนักลงทุนสามารถใช้คำแนะนำในบทความนี้ เป็นแนวทางเพื่อเช็คลิสต์เตรียมเข้าพร้อม ก่อนเปิดบริษัทในเวียดนาม

 

ขั้นตอนการเตรียมตัวจดทะเบียนบริษัท

1) ชี้แจงขอบเขตการทำธุรกิจ

2) ตรวจสอบเงินทุนจดทะเบียน และจำนวนเงินที่ใช้ลงทุน

3) จะต้องมีที่อยู่ของบริษัท เพื่อแสดงที่ตั้งสถานประกอบการ

4) ยืนยันการเป็นเจ้าของบริษัทและแสดงโครงสร้างการบริหารงาน

เอกสารประกอบ มีดังนี้

 

สำหรับองค์กร
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (สำเนาฉบับจริง) หรือหนังสืออื่น ๆ ที่เทียบเท่า เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ
 • รายงานทางการเงินฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจแล้ว (สำเนาฉบับจริง)
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้จัดการและผู้ถือหุ้น
สำหรับนักลงทุนรายบุคคล
 • รายงานการเดินบัญชี (Bank Statement) ล่าสุด (สำเนาฉบับจริง)
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้จัดการ
สำหรับที่อยู่จดทะเบียน (ที่พักอาศัย/ที่อยู่เชิงพาณิชย์)
 • สัญญาเช่าจากเจ้าของหรือผู้ให้เช่า

อย่างไรก็ตามการจดทะเบียนบริษัทนั้นมีหลายรูปแบบ และอาจจะมีโครงสร้างที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทร่วมหุ้น หรือ activity codes เช่น E-Commerce

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเวียดนาม สำหรับนักลงทุนต่างชาติ

 

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ โดยในเงื่อนไขระบุว่า
 • ที่อยู่บริษัทสำหรับจดทะเบียนนิติบุคคล
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • resident director ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเวียดนามก็ได้ แต่ต้องมีถิ่นที่อยู่ในเวียดนาม
 • ระเบียบหรือข้อบังคับของบริษัที่มีผู้ลงนามเรียบร้อย
 • สำเนาหนังสือเดินทางและข้อมูลที่แสดงรายละเอียดของผู้ก่อตั้ง

 

ขั้นตอนที่ 2 การยื่นขอใบอนุญาตตั้งบริษัท   

ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท จากกรมการวางแผนและการลงทุน หรือ Department of Planning and Investment (DPI) ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 25 วันทำการ

 

ขั้นตอนที่ 3 : การยื่นขอใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ

เป็นการยื่นขอใบรับรองอีกขั้นตอน โดยทาง DPI จะเป็นผู้พิจารณาเช่นกัน แต่จะใช้ภายใน 7 วันทำการ

ขั้นตอนที่ 4 การจดทะเบียนภาษี

เมื่อได้รับ Business Registration Certificate เรียบร้อยแล้ว นักลงทุนสามารถยื่นขอจดทะเบียนภาษีได้ โดยในขั้นตอนการยื่นภาษีนี้ นักลงทุนตะต้องดำเนินการภายใน 30 วัน ไม่เช่นนั้นใบอนุญาตจะถูกเพิกถอน

 

ขั้นตอนที่ 5 : การเตรียมเงินลงทุน

ขั้นตอนสุดท้ายในการจดทะเบียนบริษัทคุณ คือการใส่เงินลงทุน หรือทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท โดยนักลงทุนจะต้องดำเนินการภายใน 90 วัน ไม่เช่นนั้นใบอนุญาตจะถูกเพิกถอน

 

สรุปแล้วเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจเข้าลงทุน เนื่องจากมีขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ง่าย ไม่ซับซ้อน หากคุณยังมีข้อสงสัย สามารถปรึกษาเราได้ฟรี!

 

การตั้งบริษัทในเวียดนามต้องใช้เงินลงทุนเท่าไร?

กฎหมายธุรกิจเวียดนามระบุไว้ว่าบริษัทจะต้องมีเงินลงทุนอย่างน้อย 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจ

 

กรอบเวลาของบริษัทเอกชนจำกัด
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการตั้งบริษัทจำกัด (LLC) ในแต่ละธุรกิจนั้นไม่เหมือนกัน สำหรับธุรกิจบริการ จะใช้เวลาประมาณ 17 สัปดาห์ ขณะที่การค้าจะใช้เวลาการยื่นขอตั้งบริษัท 30 สัปดาห์ ส่วนในภาคการผลิต จะใช้เวลาอย่างน้อย 30 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามกรอบเวลาเหล่านี้ต้องระบุข้อมูลการวางแผนการดำเนินงาน การอนุมัติบัญชีธนาคาร รวมถึงการอนุมัติการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บัญชีนิติบุคคล (ซึ่งต้องใช้ Citibank Vietnam ไม่ก็ Vietcombank) ต้องเปิดบัญชีก่อนการลงทุน โดยคาดว่าจะใช้เวลาการพิจารณาการตั้งบริษัท 4 สัปดาห์

 

สำนักงานตัวแทน หรือสำนักงานสาขา
 • ตามกฎหมายการค้าของเวียดนาม บริษัทต่างชาติได้รับอนุญาตให้เปิดสาขาในเวียดนามได้ โดยบริษัทนั้น ๆ จะต้องทำธุรกิจในต่างประเทศอย่างน้อย 5 ปี ซึ่งทางบริษัทควรแต่งตั้งผู้แทนท้องถิ่น และจะต้องส่งสเตทเม้นท์ให้กับฝ่ายเก็บข้อมูลทะเบียนของบริษัท นอกจากนี้จะสต้องส่งรายงานประจำปีให้กับหน่วยงาน Industry and Trade Department office
 • อย่างไรก็ตามการตั้งสำนักงานสาขาอาจจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อน เพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในรูปแบบบริษัทเอกชนจำกัดจะดีกว่า ยกเว้นในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม เช่น ประกันภัย การธนาคารและการเงิน
 • ตามกฎหมายการค้าของเวียดนาม บริษัทต่างชาติได้รับอนุญาตให้เปิดสำนักงานตัวแทนในเวียดนามได้ แต่จะต้องทำธุรกิจในต่างประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี อย่างไรก็ตามบริษัทตัวแทน นักลงทุนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของนิติบุคคลได้ 100% แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือเชิงพาณิชย์ในเวียดนาม
 • ทั้งนี้กิจกรรมเดียวที่สำนักงานตัวแทนจะสามารถทำได้คือ การวิจัยการตลาด หรือทำ market research และกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับบริษัทแม่
 • อย่างไรก็ตามก็ควรตั้งตัวแทนถิ่นที่อยู่ และส่งงบการเงินเพื่อตรวจสอบ รวมถึงต้องส่งรายงานประจำปีให้กับทาง Industry and Trade Department office
อัตราภาษีนิติบุคคลในเวียดนาม
 • ควรเลือกธนาคารพาณิชย์ และชำระภาษีใบอนุญาตธุรกิจให้กับหน่วนงานจัดเก็บภาษี หรือหน่วยงานลงทะเบียนภาษีที่นักลงทุนต้องรายงานภาษีอยู่แล้ว
 • business license taxes ควรชำระเป็นรายปีและภายในเดือนแรกของปี (ไม่รวมการดำเนินงานขององค์กร) ทั้งนี้นักลงทุนจะได้รับใบอนุญาตการจ่ายภาษีด้วย
 • บริษัทใหม่ที่ก่อตั้งในช่วงครึ่งปีแรก จะต้องชำระภาษีใบอนุญาตประกอบธุรกิจเต็มปี หากนิติบุคคลนั้นจัดตั้งขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังจ่ายเพียง 50%
 • ภาษีนิติบุคคลที่เรียกเก็บจากยอดขาย จะคิดเป็นอัตรา 25%

 

การเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (foreign direct investment) ทั้งนี้แม้ว่าขั้นตอนการลงทุนในเวียดนามจะค่อนข้างสะดวก แต่นักลงทุนจะต้องติดตามการปรับปรุงกฎหมาย ตลอดจนการคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การออกใบอนุญาตล่าช้า ซึ่งรูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้นนักลงทุนจะต้องหาข้อมูลให้รอบคอบก่อนลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักลงทุนแบบ LLC มากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.