BOI Thailand Plus Inlps

Thailand Plus แพ็คเกจใหม่จาก BOI เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน

896 560 admin

Thailand Plus แพ็คเกจใหม่จาก BOI เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน

ประเทศไทยได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เรียกว่า “Thailand Plus” ซึ่งมีมาตรการหลากหลายเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ การรับรองแพคเกจส่งเสริมการลงทุนใหม่นี้ ได้รับการแนะนำจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและกระตุ้นให้นักลงทุนต่างชาติ จากผลกระทบสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน

Thailand Plus ครอบคลุมประเด็นสำคัญ 7 ประการ รวมถึงการเปิดตัวสิทธิประโยชน์ และการลดหย่อนภาษีใหม่ ทั้งยังรวมไปถึงการปฏิรูปและการริเริ่มที่ออกแบบมา เพื่อปรับปรุงความสะดวกในการทำธุรกิจ

แพ็คเกจดังกล่าวได้รับการออกแบบมาสำหรับบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ซึ่งต้องการย้ายไปอยู่ประเทศอื่นในเอเชีย เจ้าหน้าที่ในประเทศไทยหวังว่าการเคลื่อนไหวจะให้ความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีต้นทุนต่ำอื่น ๆ เช่นเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตที่อ่อนแอที่สุดในรอบห้าปีเนื่องจากการส่งออกการท่องเที่ยวและการเกษตรลดลง

ผู้ลงทุนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ ควรพยายามพัฒนาความเข้าใจพื้นฐานของโครงการ Thailand Plus ใหม่ ก่อนจะประเมินปัจจัยที่อาจเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ในขณะเดียวกันหลายโครงการที่ประกาศเป็นส่วนหนึ่งของแพคเกจ ก็ยังคงต้องใช้มาตรการในการดำเนินงาน โดยโครงการ Thailand Plus ได้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ 7 ประการ ดังนี้

  1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุน

Eastern Economic Corridor และ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเทศไทยได้เสนอการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับนักลงทุนในช่วง 13 ปีแรก และสิทธิประโยชน์ลดภาษีลง 50% สำหรับ 5 ปีถัดไป ภายใต้ Thailand Plus บริษัทต่าง ๆ จะมีสิทธิ์ได้รับลดหย่อนภาษี CIT ต่ออีกห้าปี 50% หากลงทุนอย่างน้อย 1 พันล้านบาท (32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หากพวกเขาลงทุนเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์นี้ก่อนปี 2563

  1. การหักภาษีเพื่อการพัฒนา STEM

นักลงทุนต่างชาติที่จ้างบุคลากรที่มีทักษะสูงในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) จะมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษี CIT 150% สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับรองโดยกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การวิจัย และนวัตกรรม โดยโครงการจะเริ่มต้นในปีการเงิน 2019-20 (ปีงบประมาณ)

นอกจากนี้นักลงทุนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง จะได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี CIT ร้อยละ 200 ในช่วงปี 2019-20-20 สำหรับการลงทุนทางธุรกิจหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

  1. การหักเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติ

ธุรกิจที่ต้องการมีส่วนร่วมในระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์สามารถรับการลด CIT ได้ร้อยละ 200 จากปี 2019-20 โดยรัฐบาลกำลังผลักดันอุตสาหกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เพื่อช่วยภาคการผลิตซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมวัฏจักรคุณค่า และสร้างกระแสรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกมากขึ้น

BOI Thailand Plus Inlps

  1. การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

รัฐบาลจะทำการเพิ่มเติมการแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ

การแก้ไขนี้จะรวมไปถึงการทำให้ขั้นตอนการขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงานง่ายขึ้นสำหรับนักลงทุนต่างชาติ นอกเหนือจากการปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง BOI และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

  1. การจัดตั้งคณะกรรมการการลงทุนและการกำกับ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมมือกับรัฐบาลจะจัดตั้งคณะกรรมการการลงทุน และการกำกับดูแลซึ่งนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่เป็นประธาน เป้าหมายของคณะกรรมการ คือ การช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนขนาดใหญ่ ผ่าน ‘บริการแบบครบวงจร’ ซึ่งระบุถึงกฎหมายและข้อบังคับที่ทำให้กระบวนการลงทุนล่าช้า

นักลงทุนจะต้องรอกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะชี้แจงอำนาจที่แท้จริงของคณะกรรมการ และวิธีการที่พวกเขาจะประสานงานกับกฎหมายการลงทุนที่มีอยู่

  1. ขยายเครือข่ายการค้าเสรี

รัฐบาลจะทำการขยายข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มีอยู่ของประเทศ ภายใต้โครงการ Thailand Plus เพื่อเป็นการกระตุ้น โดยทางรัฐบาลของไทยนั้นมุ่งหวังที่จะฟื้นฟูเขตการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรปซึ่งเคยหยุดไว้ในปี 2557 เช่นเดียวกับการเข้าร่วมข้อตกลงที่ครอบคลุม และก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทรานส์แปซิฟิก Trans-Pacific Partnership (CPTPP)

  1. การพัฒนาโซนการลงทุนพิเศษใหม่

รัฐบาลมีการตั้งค่าในการพัฒนาเขตการลงทุนพิเศษสำหรับบริษัทจากแต่ละประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา นักลงทุนจะต้องตรวจสอบกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะอธิบายวิธีการใช้งานโซนการลงทุนพิเศษเหล่านี้

 

สรุปสิทธิประโยชน์ของ Thailand Plus ครอบคลุมการลงทุน

สิทธิประโยชน์ทางภาษี จะใช้ได้ 5 ปี คือลด 50% ของภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) สำหรับโครงการลงทุนที่มีมูลค่าอย่างน้อย 1 พันล้านบาท ภายในเดือนธันวาคม 2564 และทำการยื่นใบสมัครสำหรับการส่งเสริมการลงทุน BOI ก่อนสิ้นปี 2563

BOI เพิ่มการปรับปรุงประสิทธิภาพการกำกับดูแล คณะกรรมการชุดใหม่จะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุนในประเทศไทยซึ่งคล้ายกับ One Stop Service และมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน คณะกรรมการจะทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกกิจกรรมการลงทุนและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังจะช่วยให้สำนักงาน BOI อนุมัติโครงการลงทุนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ CIT โดยไม่คำนึงถึงขนาดของโครงการ เพื่อเร่งการตอบสนองต่อความต้องการจากนักลงทุนที่ต้องการย้ายการลงทุนอย่างรวดเร็ว

การพัฒนากำลังคน ผู้ประกอบการที่ให้การฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง จะได้รับอนุญาตให้รวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าลดหย่อนภาษีเกินสองปี (2019–2020) ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานที่มีทักษะสูงในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงจะสามารถรวมค่าจ้างที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายนำไปหักลดหย่อนในช่วงเวลาเดียวกัน สำหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ผลประโยชน์ของ CIT ยังคงใช้งานอยู่ BOI อาจอนุญาตให้มีการคำนวณค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมกับจำนวนสูงสุดสำหรับการยกเว้น CIT ซึ่งอาจสูงถึง 200 เปอร์เซ็นต์

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเหล่านี้มีการปรับปรุงที่สำคัญเพื่อความสะดวกในการทำธุรกิจในประเทศไทยสำหรับนักลงทุนต่างชาติ และมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดทางเศรษฐกิจ ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการเหล่านี้หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย สามารถติดต่อได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps

Leave a Reply

Your email address will not be published.