Posts Tagged :

Business

a group of people having a meeting

สร้างองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยพนักงานที่มีความสามารถจากทั่วโลก

1024 683 admin

ไม่ว่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์จะดีแค่ไหนหรือมีการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้ามากเพียงใด มีสิ่งหนึ่งที่รับประกันได้เลยว่าจะเกิดขึ้นกับทุกบริษัท นั่นคือเส้นทางของธุรกิจจะเปลี่ยนไป อาจเป็นเหตุการณ์ใหญ่ระดับโลก เช่น…

read more
asian women working at home

ธนาคารสามารถพัฒนาการให้บริการธุรกิจ SME ในไทยได้อย่างไร

900 600 admin

ธนาคารสามารถพัฒนาการให้บริการธุรกิจ SME ในไทยได้อย่างไร หัวใจหลักของเศรษฐกิจประเทศไทยนั้นขึ้นอยู่กับเครือข่ายที่หนาแน่นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)…

read more
cityscape bangkok highway bridge thailand

ประเทศไทยพร้อมหรือยังสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

863 574 admin

ประเทศไทยพร้อมหรือยังสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ตัวบ่งชี้หลายอย่างของโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงทางดิจิทัลได้แสดงให้เห็นการพัฒนาที่ดีขึ้นสำหรับประชากรกลุ่มใหญ่ ตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีมูลค่าสินค้าออนไลน์รวมเพิ่มขึ้น…

read more
kuala lumpur building exterior city

คว้าโอกาสในการเติบโตใหม่สำหรับอาเซียน

750 500 admin

คว้าโอกาสในการเติบโตใหม่สำหรับอาเซียน ในขณะที่เศรษฐกิจของอาเซียนกำลังเดินหน้าสู่การเปิดประเทศอย่างปลอดภัยและกลับสู่การดำเนินธุรกิจอีกครั้ง พวกเขายังต้องรับมือกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นและหาวิธีที่ดีที่สุดในการคว้าโอกาสใหม่ ๆ เพื่อการฟื้นตัวที่ยืดหยุ่น…

read more