Inlps Singapore

เหตุผลในการจัดตั้งธุรกิจในสิงคโปร์

640 397 admin

การจัดตั้งธุรกิจในสิงคโปร์

ปัจจุบันสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศท่าเรือที่คึกคักที่สุดในโลก เป็นศูนย์กลางการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมัน ศูนย์กลางของการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินและธุรกิจที่คึกคักในเอเชีย

นอกจากนี้ในขณะที่โลกเข้าสู่ยุคใหม่ประเทศสิงคโปร์ก็ก้าวตามอย่างก้าวกระโดด ด้วยการยกระดับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตขึ้น เช่น สื่ออินเตอร์แอคทีฟ สื่อดิจิตอล วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งเสถียรภาพทางการเมืองในครึ่งศตวรรษที่นำไปสู่เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจ ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและพื้นฐานทางเศรษฐกิจของรัฐในเมืองรวมถึงนโยบายแรงงานกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับรางวัลมากมายและได้รวมธุรกิจต่าง ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยปัจจัยต่าง ๆ จึงทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่เหมาะสำหรับการเข้าไปลงทุนทำธุรกิจ สำหรับนักธุรกิจที่กำลังหาประเทศที่น่าสนใจ

 

สิงคโปร์และอันดับในดัชนีต่าง ๆ

สิงคโปร์เป็นที่ที่มีความโดดเด่นเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (R&D) และการคุ้มครองสิทธิทางปัญญาที่สุดคือโดยได้เป็นอันดับที่ 7 ในอันดับสิทธิในทรัพย์สินระหว่างประเทศ ได้รับอันดับสองในเอเชียด้านนวัตกรรมระดับโลก และเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ติด 10 อันดับแรก รายงานการแข่งขันระดับโลกของ Global Economic Forum

อันดับต่าง ๆ ที่สิงคโปร์ได้มา นั้นเนื่องมาจากรัฐบาลของสิงคโปร์นั้นให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (R&D) และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

R&D – ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา R&D นั้นสูงถึง 3.5% ของ GDP อีกทั้งตอนนี้เกือบ 1% ของแรงงานทั้งหมดในประเทศสิงคโปร์เป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร สิงคโปร์ยังได้จัดตั้งศูนย์การวิจัยที่เป็นเลิศ 5 แห่งในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเพื่อบำรุงและสนับสนุนความคิดอยากรู้อยากเห็นของชนพื้นเมือง

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา – ประเทศสิงคโปร์ได้รับรองว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายลิขสิทธิ์มีความสอดคล้องกับกฎหมายระดับโลก ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาได้มากขึ้น

 

สิงคโปร์กับการเป็นศูนย์กลางทางการเงินชั้นนำในเอเชีย

จากการสำรวจดัชนีทางการเงินทั่วโลกปี 2556 สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการเงินอันดับที่ 4 ของโลกในด้านความสามารถในการแข่งขัน ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีให้เลือกมากมาย ได้แก่ การธนาคาร การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พันธบัตร หุ้นตราสารอนุพันธ์ การจัดการสินทรัพย์และการประกันภัย กับธนาคารเอกชนการจัดการความเสี่ยงและความมั่งคั่ง ที่ระบุว่าเป็นพื้นที่การเติบโตในอนาคต อีกทั้งประเทศยังเป็นเจ้าภาพจัดอันดับผู้นำระดับโลกในด้านการเป็นนายหน้าประกันภัยนอกประเทศด้านการบริหารและความเสี่ยง และสิงคโปร์มีสินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารประมาณ 1 ล้านล้านดอลล่าร์สิงคโปร์

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) – การแลกเปลี่ยนเงินสดและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบบูรณาการครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก โดยมีบริษัทกว่า 200 แห่งทั่วโลกจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรวมถึงกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นเดี่ยว และตราสารหนี้ ด้วยธนาคารที่เปิดเสรีภาคการเงินในประเทศของสิงคโปร์มีความแข็งแกร่งมากขึ้นท่ามกลางการแข่งขันระดับโลก

 

ประโยชน์ของการจดทะเบียนบริษัทในสิงคโปร์

ด้วยบริษัทต่างชาติจำนวน 26,000 บริษัท (ซึ่งมีประมาณ 7,000 บริษัท เป็นบริษัทข้ามชาติ) แสดงให้เห็นถึงข้อดีของการจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์ได้อย่างชัดเจน

นอกเหนือจากข้อตกลงของรัฐ ทั้ง 75 ข้อที่ครอบคลุมข้อตกลงการเก็บภาษีซ้อนและ 8 สนธิสัญญา รวมทั้งจัดการกับรายได้จากการจัดส่ง และการขนส่งทางอากาศ เช่นเดียวกับที่ไม่มีการควบคุมกฎระเบียบของบริษัทต่างประเทศ ไม่มีภาษีกำไร และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ำที่สุดในโลก ; ผู้ประกอบการและ บริษัทต่างชาติจำนวนมากถูกดึงดูดมายังสิงคโปร์ เนื่องจากต้นทุนทางธุรกิจค่อนข้างต่ำ (เปรียบเทียบกับจุดหมายปลายทางในเอเชียอื่น ๆ เช่นฮ่องกงและโตเกียว)

ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทระหว่างประเทศที่ต้องการตั้งฐานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ บริษัทในเอเชียที่ต้องการเข้าถึงตลาดในยุโรปและสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์เป็นสถานที่ที่คุณควรมาลงทุน

Inlps Singapore

วีซ่าทำงานในสิงคโปร์

ประการแรก คือ สิงคโปร์เป็นแหล่งรวมของการพูดภาษาอังกฤษที่มีการศึกษาสูง มีแรงจูงใจสูง และมีประสิทธิผลสูง ซึ่งคนกำลังมองหาเพื่อยกระดับทักษะและความรู้ของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ประเทศนี้ยังมีมหาวิทยาลัยระดับโลกหลายแห่ง ที่มีความสามารถในด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อื่น ๆ

ประการที่สอง สิงคโปร์ปฏิบัติตามนโยบายการเข้าเมืองแบบเปิด เพื่อเพิ่มพูนความสามารถของประเทศ ชาวต่างชาติที่มีข้อเสนองานจากบริษัทสิงคโปร์ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม จะต้องขอวีซ่าทำงานที่ได้อนุมัติจากกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ (MOM) ก่อนที่จะเริ่มทำงาน วีซ่าทำงานเหล่านี้อาจเป็นได้ทั้ง ใบอนุญาตทำงาน S Pass หรือใบการจ้างงาน ซึ่งเป็นวีซ่าทำงานที่ต้องการมากที่สุดในหมู่มืออาชีพที่มีประสบการณ์ บุคลากรด้านการบริหาร และผู้บริหาร ซึ่งก็ยังมีตัวเลือกอื่นอีก คือ EntrePass หรือ Personal Employment Pass

นอกจากนี้ หากบริษัทในสิงคโปร์ต้องการผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้จัดการ มาทำงานในโครงการระยะสั้นการอนุมัติวีซ่าทำงานจะได้รับในเวลาเพียงไม่นาน

 

วิธีการรวมบริษัทในสิงคโปร์

ธุรกิจทั้งหมด (อาจเป็นบุคคล นิติบุคคล หรือบริษัท ที่ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทต่างประเทศ) ในสิงคโปร์จะต้องลงทะเบียนกับ ACRA (การบัญชีและการกำกับดูแลขององค์กร)

หากคุณเป็น บริษัท ต่างประเทศที่ต้องการรวมบริษัทย่อยในสิงคโปร์ หรือบริษัทผู้ถือหุ้น (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทจำกัดส่วนตัว) คุณจะต้องแต่งตั้งตัวแทนท้องถิ่นสองคน (ผู้พักอาศัยในสิงคโปร์) เพื่อดำเนินการแทนในนามของคุณ พวกเขาอาจเป็นพลเมืองสิงคโปร์ผู้พำนักถาวรหรือชาวต่างชาติที่มีการจ้างงาน

โปรดทราบว่าบางธุรกิจ เช่น ธนาคารประกันภัย นายหน้าค้าหุ้น และการผลิตสินค้า เช่น ซิการ์ และ ประทัด อาจจำเป็นต้องมีใบอนุญาตพิเศษจากหน่วยงานรัฐบาลต่าง ๆ

 

Interloop เป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในการจดทะเบียนบริษัทในสิงคโปร์ ด้วยขอบเขตของบริการที่รวมไปถึงวีซ่าทำงาน การย้ายสำนักงานการบัญชี ภาษีใบอนุญาตธุรกิจ และการจดทะเบียน เรามีทีมงานคุณภาพที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณ สำหรับท่านใดที่สนใจจัดตั้งบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์ สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps

Leave a Reply

Your email address will not be published.