ประโยชน์ของการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศสิงคโปร์

900 600 admin

ประโยชน์ของการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศสิงคโปร์

สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศนั้น มีโอกาสมากมายที่สามารถพบได้ในสิงคโปร์ ประเทศที่มีเสน่ห์น่าดึงดูด มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานนี้ ได้ผสมผสานประเพณีเข้ากับแนวคิดที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนา รักษา และเติบโตของโอกาสทางธุรกิจ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจในสิงคโปร์

สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม โครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคง และความสามารถทางการค้าระหว่างประเทศที่ยอดเยี่ยม ทำให้สิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางของบริษัทต่างชาติสำหรับการจัดอีเวนต์หรือการขยายฐานธุรกิจ ประเทศที่สวยงามนี้มีสิ่งจำเป็นทุกอย่างที่บริษัทเหล่านี้ต้องการ ทั้งการให้บริการด้านการประชุม อาคารจัดแสดง และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงไม่มีปัญหาเลยสำหรับบริษัทต่าง ๆ ที่จะจัดการประชุม networking activities รวมถึงดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ต้องใช้อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีเพิ่มเติม

ในส่วนของเรื่องภาษีนั้น สิงคโปร์เป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการจัดตั้งบริษัท เนื่องจากทุกบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างชาติ จะถูกหักภาษีด้วยอัตราเดียวที่ 17% ซึ่งถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับมาตรฐานทั่วโลก นอกจากนี้ทางรัฐบาลยังเสนอการยกเว้นภาษีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ทำให้มีโอกาสสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้มากขึ้น อีกทั้งยังไม่มี capital gains tax ระบบภาษีนี้เองที่เป็นปัจจัยทำให้ธุรกิจในสิงคโปร์เฟื่องฟู รวมถึงยังส่งเสริมการจัดตั้งและการเติบโตของธุรกิจใหม่ ๆ ในประเทศอีกด้วย

 

ทำไมสิงคโปร์ถึงเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การผลิต และภาคอุตสาหกรรมทำให้สิงคโปร์มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการค้าระหว่างประเทศ ประเทศที่พัฒนาที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในที่ ๆ ดีทีสุดในโลกสำหรับการค้าและการเริ่มต้นธุรกิจ

หนึ่งในหลายเหตุผลว่าทำไมสิงคโปร์ถึงเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจคือ นโยบายและกฎหมายที่เป็นมิตรกับธุรกิจ นโยบาย การบริการ และกฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัทต่าง ๆ นั้น ทำให้การลงทุนและการดำเนินงานในสิงคโปร์ง่ายกว่าประเทศอื่นมาก ทางรัฐบาลเองก็ให้การสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยในส่วนนี้ด้วย

ระบบราชการของสิงคโปร์ก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อระบบธุรกิจในประเทศ รัฐบาลมีการส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจใหม่ จากการทำงานร่วมกับนักธุรกิจ ชาวต่างชาติที่อาศัยและทำงานในประเทศ รวมถึงผู้มีอำนาจที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยจะพยายามทำให้การเติบโตของธุรกิจของประเทศดีขึ้น และสร้างความได้เปรียบทางการเงินจากการลงทุนร่วมใหม่ ๆ

สิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่ส่งเสริมการเข้าเมืองของชาวต่างชาติจากทั่วโลก รัฐบาลมีนโยบายสรรหาและรับคนงานจากต่างประเทศ โดยมั่นใจได้ว่าผู้สมัครจากต่างประเทศจะมีคุณสมบัติ ความสามารถ และการศึกษาเหมาะสมกับภาคเศรษฐกิจนั้น ๆ นอกจากนี้สิงคโปร์ยังสามารถดึงดูดชาวต่างชาติจากการใช้ชีวิตได้อีกด้วย สิงคโปร์มีมาตรฐานการใช้ชีวิตสูงระดับโลกเห็นได้จากคุณภาพที่ยอดเยี่ยมของระบบรักษาพยาบาลและมาตรฐานการศึกษา อัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ เป็นผลให้เจ้าของธุรกิจจากทั่วโลกมีความสนใจที่จะทำธุรกิจในสิงคโปร์นอกเหนือจากเหตุผลทางธุรกิจอื่น ๆ

 

การจัดตั้งบริษัทสิงคโปร์ – บริษัทเอกชนจำกัด

ขั้นตอนที่เด่นชัดที่สุดในการปลดล็อคโอกาสทางธุรกิจในสิงคโปร์ก็คือการจัดตั้งบริษัทสิงคโปร์ ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติที่จะดำเนินการมีดังนี้: ต้องไม่เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทเอกชนจำกัด ต้องจดทะเบียนไม่เกินหกเดือน ผู้ยื่นคำร้องชาวต่างชาตินั้นต้องถือหุ้นอย่างน้อย 30% และบริษัทต้องมีเงินทุนจดทะเบียนชำระแล้วอย่างน้อย S$50,000

 

อุตสาหกรรมที่มีโอกาสทางธุรกิจดีที่สุดสำหรับชาวต่างชาติ

มีบางอุตสาหกรรมที่โอกาสทางธุรกิจเปิดกว้างสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์ เช่น การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมายังสิงคโปร์ทุก ๆ ปี มีการสร้างรีสอร์ท โรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนมากเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจมากมายสำหรับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะชาวต่างชาติซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการติดต่อกับนักท่องเที่ยวจากประเทศบ้านเกิด

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในสิงคโปร์ก็เปิดกว้างสำหรับการประกอบธุรกิจโดยชาวต่างชาติ คนทำงานด้านไอทีมากมายจากต่างประเทศมาทำงานที่สิงคโปร์ บริษัทด้านไอทีระหว่างประเทศหลายแห่งมีสำนักงานใหญ่และศูนย์การปฏิบัติงานอยู่ที่นี่ ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้สิงคโปร์โดดเด่นขึ้นมาในฐานะประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขั้นสูง ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์และความสามารถจะพบว่าอุตสาหกรรมไอทีของสิงคโปร์มีโอกาสทางธุรกิจรอให้ไขว่คว้าอยู่มากมาย

อุตสาหกรรมค้าปลีกของสิงคโปร์ก็มีโอกาสทางธุรกิจมากมายสำหรับชาวต่างชาติ แบรนด์สินค้าต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีสินค้าขายที่สิงคโปร์ แบรนด์ท้องถิ่นและร้านค้าขนาดเล็กลงมาพร้อมรับการเข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมของชาวต่างชาติ ผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะช่วยพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นและขายให้กับลูกค้าได้มากขึ้น ผู้ที่สนใจจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองก็มั่นใจได้ว่า จะสามารถประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมค้าปลีกของสิงคโปร์ได้ถ้าทำทุกอย่างถูกต้อง

 

สรุป

โลกธุรกิจของสิงคโปร์นั้นเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจมากมายที่สามารถไขว่คว้าได้จากทั้งคนในประเทศและชาวต่างชาติ ผู้ที่สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้นจะได้พบกับสิ่งดี ๆ มากมาย ตราบเท่าที่ทุก ๆ อย่างถูกกระทำอย่างถูกต้อง เหมาะสม และชาญฉลาด โอกาสทางธุรกิจในสิงคโปร์จะมอบรางวัลอันล้ำค่าให้แก่คุณ

Interloop เราพร้อมให้ความช่วยเหลือนักลงทุนในทุก ๆ ขั้นตอน ให้การจัดตั้งธุรกิจในสิงคโปร์ของคุณเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID: @inlps   และ เบอร์โทรศัพท์ 097-106-9113

Leave a Reply

Your email address will not be published.